Proiectul

Conform Indexului Economiei și Societății Digitale din 2017, 44% dintre persoanele din UE au competențe digitale foarte scăzute și un procent de 27% au doar competențe digitale de bază. 19% dintre persoanele din Europa nu folosesc internetul. Europa trece printr-o transformare digitală, iar cetățenii trebuie să fie înzestrați cu abilități adecvate pentru a avea acces la locuri de muncă și pentru a contribui la creșterea economică. Situațiile specifice din cele 4 țări partenere de proiect  sunt destul de diferite, deoarece, în unele cazuri, nivelul de digitalizare (SE) este mai mare decât in alte tări (IT, EL, RO).

Cu toate acestea, există câteva aspecte comune care trebuie subliniate:

  1. Nivelul de digitalizare a adulților cu un nivel scăzut de calificare este, în toate cazurile, mai mic decât nivelul mediu național;
  2. în toate țările participante există o tendință dinamică în furnizarea de servicii publice adulților prin canale digitale (de exemplu, sănătate, educație, cultură etc.);
  3. toate țările implicate au un obiectiv comun de a crește competitivitatea economică și prin digitalizarea producției.

Ținând cont de aceste aspecte, în proiectul propus, partenerii vor aborda necesitatea de a oferi adulților cu un nivel scăzut de competențe digitale acele competențe care să-i sprijne  să devină mai angajați și integrați social. Consecințele întârzierii îmbunătățirilor în domeniile-cheie ar putea duce la incapacitatea statelor membre și a Europei, în ansamblu, de a atinge țintele din 2020 legate de educație și formare și competențe digitale.

Grupul țintă Grupul țintă principal al proiectului este format din:

  • adulți cu un nivel scăzut de calificare (angajați sau nu);
  • Furnizori de  formarea adulților;
  • Formatori pentru adulți;
  • Instituții publice care oferă servicii persoanelor adulte (de exemplu, sănătate electronică, centre locale / teritoriale pentru adulți etc.).

Obiective

Proiectul își propune să consolideze capacitatea adulților de a utiliza eficient instrumentele digitale cu scopul de a-și îmbunătăți viața personală și profesională, reducând semnificativ tendința de divizare digitală inter-generațională.

Proiectul va furniza în special instrumente de învățare prietenoase pentru adulții cu un nivel scăzut de calificare, pentru a-i sprijini în achizitionarea de  competențe digitale specifice, în concordanță cu DigComp - nivel de bază și nivelurile intermediare.

Rezultatul intelectual

IO1 – Harta competențelor digitale

competențe digitale cheie specifice cerute de adulții cu un nivel scăzut de calificare pentru a îmbunătăți calitatea vieții lor profesionale și personale. 

Șaisprezece bune practici selectate, douăzeci de interviuri (5/țară) cu actori  cheie interesați de formarea digitală pentru adulți și incluziunea lor socială prin utilizarea instrumentelor digitale pentru viața lor de zi cu zi. O hartă a competențelor digitale în conformitate cu EQF și DigComp, patru grupuri focus la nivel  național cu actori relevanți pentru validarea hărții de competențe, patru rapoarte naționale de validare și un raport european de validare.

Puteți găsi cele două rezultate principale ale primului produs intelectual aici și aici. Pentru informații mai detaliate cu privire la rezultatele acestui produs intelectual, vă rugăm să contactați coordonatorul / partenerii proiectului.

IO2 - DInSAd Board Game

Un joc de masă interactiv care va permite adulților cu un nivel scăzut de competență să dobândească cunoștințe, abilități și competențe digitale fundamentale.

O metodologie de invatre prin joc și patru instrumente specifice, un joc de masă, elaborarea unor Ghiduri pentru mentori / lideri de cercuri de studiu, 20 de adulți cu un nivel scăzut de angajare în testarea jocului de bord patru mentori / lideri de cerc de studiu angajați în testarea jocului patru rapoarte naționale de validare și unul Raport de validare european.

Puteți găsi rezultatele pachetului de lucru IO2 la următoarele link-uri. Instrucțiuni aici și raport european de validare aici.

IO3 – DInSAd Virtual Game

Un joc virtual de învățare pentru a ajuta adulții cu un nivel scăzut de competență în dobândirea competențelor digitale la nivel intermediar, așa cum este descris în DigComp 2.1.

Un joc virtual,  Ghiduri pentru formatori / mentori, Ghid pentru utilizatori implementate. Un raport intern de testare patruzeci (40) de adulți slab calificați și patru formatori / mentori angajați în testarea jocului virtual în țările partenere,  un raport privind varianta finală, a jocului.

Parteneri

Comune di Forano

Comune di Forano

Via del Passeggio, 2, 02044 Forano  RI Italy
Telefon: +390765570020
E-mail: servizisociali@comune.forano.ri.it
Persoană de contact: Emilio Fiori

www.comune.forano.ri.it/

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Telefon: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Persoană de contact: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

ANUP-International

ANUP-International

Bd. Nicolae Titulescu, 163, sector 1, Bucuresti
Telefon: 0040 741071305
E-mail: ileanaboeru@yahoo.com
Persoană de contact: Ileana  Boeru

www.anupinternational-dalles.ro

ENAIP Impresa Sociale srl Italy

ENAIP Impresa Sociale srl Italy

Via Ergisto-Bezzi 23-25, 00153 Roma Italy
Telefon: +39 0690211951
E-mail: info@enaipis.net
Persoană de contact: Vitaliana Cecchetti

www.enaipimpresasociale.it

STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET

STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET

BERGSBRUNNAGATAN 1 UPPSALA SWEDEN
Telefon: +46704541464
E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se
Persoană de contact: Anastasiia Tsaruk

www.folkuniversitetet.se

Finanțare

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Stiri

See all posts

More News on Facebook

Contact