Νέα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα των γενεών στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  «Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα των γενεών στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ»

Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα των γενεών στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ» διοργανώθηκε  με μεγάλη επιτυχία από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Στο σεμινάριο συζητήθηκαν  καινοτόμα εργαλεία μάθησης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά μέσα ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, μειώνοντας σημαντικά την τάση των ψηφιακών διαχωρισμών μεταξύ των γενεών όπως αναπτυχθήκαν  στο πλαίσιο του ERASMUS+ έργου DInSAd- Digital Inclusion of Low Skilled Adults

Εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, την Σουηδία, την Ρουμανία και την Ιταλία παρουσίασαν και ανέδειξαν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών, καθώς η πανδημία, πέρα απ’ όλα τα άλλα, ανέδειξε και μια ραγδαία αύξηση του χάσματος αυτού. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας κος Δημήτρης Δεληγιάννης και η Διευθύντρια Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τους Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, κα  Βάσω Αναστασοπούλου.

Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι στην μετα-πανδημική περίοδο θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες και τα κράτη να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ένταξης των ηλικιωμένων ατόμων, με την περαιτέρω αξιοποίηση κι ενίσχυση των κοινωνικών τους δομών, να ενθαρρύνουν τον ψηφιακό γραμματισμό, κάνοντας κατανοητό ότι η διαδικτυακή πραγματικότητα και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορεί να είναι εύκολες, αξιόπιστες και ασφαλείς, γεφυρώνοντας το όποιο χάσμα.

Ο ψηφιακός αλφαβητισμός, είναι αναγκαίος για τη ζωή των ηλικιωμένων ατόμων της ΕΕ, σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο. Τα άτομα πρέπει να εκπαιδεύονται σε όλες τις ηλικίες και να αποκτούν τις βασικές αλλά και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες σε μια οικονομία και κοινωνία που διαρκώς μετασχηματίζεται. Στην χρονική στιγμή της υγειονομικής κρίσης, τα ηλικιωμένα άτομα ένιωσαν όσο ποτέ την ανάγκη να συνδεθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα (εγγόνια, παιδιά και φίλους), να ζητήσουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα υγείας που ήταν και θα είναι στην επικαιρότητα, να συνδιαλλαγούν μέσω των νέων τεχνολογιών (αγορά προϊόντων και τραπεζικές συναλλαγές).

Η ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι βέλτιστες πρακτικές και οι οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται, μέσα από την καινοτομία και τη διάθεση των σχετικών πόρων, μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο τα ηλικιωμένα άτομα από την κοινωνική απομόνωση, κάνοντας το διαδίκτυο προσβάσιμο και πιο φιλικό για όλους.