Νέα

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόοδο του έργου DInSAd.
Όπως γνωρίζετε, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, μειώνοντας σημαντικά την τάση προς το διαγενεακό ψηφιακό χάσμα.
Ειδικότερα, το έργο θα παρέχει μη τυπικά εργαλεία μάθησης για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην επίτευξη συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έγγραφο DigComp2.1 για βασικά και ενδιάμεσα επίπεδα.
Τον Ιούνιο του 2020 φτάσαμε στο 1ο αποτέλεσμα του έργου, τη χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Με κάποια καθυστέρηση λόγω της παγκόσμιας κατάστασης της υγείας, είμαστε τώρα κοντά στο τέλος του 2ου Αποτελέσματος, το οποίο αποτελείται από:
1. Ένα διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι που θα επιτρέψει στους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
2. Μια μεθοδολογία παιχνιδιού και τέσσερα ειδικά εργαλεία, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν για μέντορες / επικεφαλείς κύκλων μελέτης, 20 ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης που ασχολούνται με τη δοκιμή του επιτραπέζιου παιχνιδιού, τέσσερις μέντορες / επικεφαλείς κύκλων μελέτης που συμμετέχουν σε δοκιμές παιχνιδιών τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.
Όλοι οι συνεργάτες ασχολούνται με την εκτύπωση του παιχνιδιού, έτοιμοι για την επικύρωσή του. Το παιχνίδι θα δοκιμαστεί με τη βοήθεια 5 παικτών και ενός μέντορα /εκπαιδευτή, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν με τα σχόλιά τους να φτάσουμε σε μια εθνική αναφορά για κάθε χώρα εταίρο του έργου και μια τελική έκθεση.
Σύντομα θα οργανώσουμε μια διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.
Το σύνθημά μας είναι: Έξι βήματα για να γίνουμε ψηφιακοί!
Είσαι έτοιμος να παίξεις?
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου!
Ευχαριστώ για την προσοχή!