Νέα

Το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου!

Αγαπητοί φίλοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι φτάσαμε στο τέλος του 2ου Πνευματικού Προϊόντος του DInSAd Project. Όπως γνωρίζετε, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, μειώνοντας σημαντικά την τάση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των γενεών. Έτσι δημιουργήσαμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι σύμφωνα με το οποίο θα ακολουθήσει και ένα ψηφιακό παιχνίδι.

 

Τον Ιούλιο του 2021 φτάσαμε στο 2ο  αποτέλεσμα  του έργου: Το επιτραπέζιο παιχνίδι DInSAd εκτυπώθηκε και κάθε εταίρος του έργου το παρέδωσε σε μέντορες και συμμετέχοντες, οι οποίοι το δοκίμασαν για να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Τα αποτελέσματα από κάθε εταίρο είναι ενθαρρυντικά και θετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Παρουσίαση του παιχνιδιού και τη Σύνοψη της ευρωπαϊκής έκθεσης επικύρωσης.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα των γενεών στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  «Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα των γενεών στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ»

Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα των γενεών στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ» διοργανώθηκε  με μεγάλη επιτυχία από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.

Στο σεμινάριο συζητήθηκαν  καινοτόμα εργαλεία μάθησης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά μέσα ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, μειώνοντας σημαντικά την τάση των ψηφιακών διαχωρισμών μεταξύ των γενεών όπως αναπτυχθήκαν  στο πλαίσιο του ERASMUS+ έργου DInSAd- Digital Inclusion of Low Skilled Adults

Εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα, την Σουηδία, την Ρουμανία και την Ιταλία παρουσίασαν και ανέδειξαν το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών, καθώς η πανδημία, πέρα απ’ όλα τα άλλα, ανέδειξε και μια ραγδαία αύξηση του χάσματος αυτού. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας κος Δημήτρης Δεληγιάννης και η Διευθύντρια Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τους Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, κα  Βάσω Αναστασοπούλου.

Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι στην μετα-πανδημική περίοδο θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες και τα κράτη να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ένταξης των ηλικιωμένων ατόμων, με την περαιτέρω αξιοποίηση κι ενίσχυση των κοινωνικών τους δομών, να ενθαρρύνουν τον ψηφιακό γραμματισμό, κάνοντας κατανοητό ότι η διαδικτυακή πραγματικότητα και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορεί να είναι εύκολες, αξιόπιστες και ασφαλείς, γεφυρώνοντας το όποιο χάσμα.

Ο ψηφιακός αλφαβητισμός, είναι αναγκαίος για τη ζωή των ηλικιωμένων ατόμων της ΕΕ, σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο. Τα άτομα πρέπει να εκπαιδεύονται σε όλες τις ηλικίες και να αποκτούν τις βασικές αλλά και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες σε μια οικονομία και κοινωνία που διαρκώς μετασχηματίζεται. Στην χρονική στιγμή της υγειονομικής κρίσης, τα ηλικιωμένα άτομα ένιωσαν όσο ποτέ την ανάγκη να συνδεθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα (εγγόνια, παιδιά και φίλους), να ζητήσουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα υγείας που ήταν και θα είναι στην επικαιρότητα, να συνδιαλλαγούν μέσω των νέων τεχνολογιών (αγορά προϊόντων και τραπεζικές συναλλαγές).

Η ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι βέλτιστες πρακτικές και οι οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται, μέσα από την καινοτομία και τη διάθεση των σχετικών πόρων, μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο τα ηλικιωμένα άτομα από την κοινωνική απομόνωση, κάνοντας το διαδίκτυο προσβάσιμο και πιο φιλικό για όλους.

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρόοδο του έργου DInSAd.
Όπως γνωρίζετε, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, μειώνοντας σημαντικά την τάση προς το διαγενεακό ψηφιακό χάσμα.
Ειδικότερα, το έργο θα παρέχει μη τυπικά εργαλεία μάθησης για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην επίτευξη συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έγγραφο DigComp2.1 για βασικά και ενδιάμεσα επίπεδα.
Τον Ιούνιο του 2020 φτάσαμε στο 1ο αποτέλεσμα του έργου, τη χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Με κάποια καθυστέρηση λόγω της παγκόσμιας κατάστασης της υγείας, είμαστε τώρα κοντά στο τέλος του 2ου Αποτελέσματος, το οποίο αποτελείται από:
1. Ένα διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι που θα επιτρέψει στους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
2. Μια μεθοδολογία παιχνιδιού και τέσσερα ειδικά εργαλεία, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν για μέντορες / επικεφαλείς κύκλων μελέτης, 20 ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης που ασχολούνται με τη δοκιμή του επιτραπέζιου παιχνιδιού, τέσσερις μέντορες / επικεφαλείς κύκλων μελέτης που συμμετέχουν σε δοκιμές παιχνιδιών τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.
Όλοι οι συνεργάτες ασχολούνται με την εκτύπωση του παιχνιδιού, έτοιμοι για την επικύρωσή του. Το παιχνίδι θα δοκιμαστεί με τη βοήθεια 5 παικτών και ενός μέντορα /εκπαιδευτή, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν με τα σχόλιά τους να φτάσουμε σε μια εθνική αναφορά για κάθε χώρα εταίρο του έργου και μια τελική έκθεση.
Σύντομα θα οργανώσουμε μια διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.
Το σύνθημά μας είναι: Έξι βήματα για να γίνουμε ψηφιακοί!
Είσαι έτοιμος να παίξεις?
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου!
Ευχαριστώ για την προσοχή!

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το έργο που διεξάγουμε και το οποίο ίσως θα μπορούσε να είναι χρήσιμο ως εργαλείο εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες με ελλιπή εκπαίδευση.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία, ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους, μειώνοντας σημαντικά την τάση προς το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γενεών

Συγκεκριμένα, το έργο θα παρέχει μη τυπικά εργαλεία μάθησης για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην επίτευξη συγκεκριμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό έγγραφο DigComp 2.1 για βασικά και μεσαία επίπεδα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

IO1 - Χάρτης ψηφιακών δεξιοτήτων

  1. Ειδικές βασικές ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται από ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.
  2. Δεκαέξι επιλεγμένες καλές πρακτικές, είκοσι συνεντεύξεις (5 ανά χώρα) με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, σχετικά με την ψηφιακή κατάρτιση για ενήλικες και την κοινωνική ένταξή τους μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για την καθημερινή τους ζωή.
  3. Ένας ψηφιακός χάρτης ικανοτήτων σύμφωνα με το EQF και το DigComp2.1, τέσσερις εθνικές επικεντρωμένες ομάδες με σχετικούς συμμετέχοντες για την επικύρωση του χάρτη ικανοτήτων, τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.
  4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της πνευματικής παραγωγής, επικοινωνήστε με τον συντονιστή / τους εταίρους του έργου

IO2 - Επιτραπέζιο παιχνίδι DInSAd

  1. Ένα διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι που θα επιτρέπει στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
  2. Μια μεθοδολογία παιχνιδιού και τέσσερα συγκεκριμένα εργαλεία, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, οδηγίες που αναπτύχθηκαν για μέντορες / αρχηγούς κύκλων μελέτης, 20 ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση που ασχολούνται με τη δοκιμή του επιτραπέζιου παιχνιδιού, τέσσερις μέντορες / αρχηγοί κύκλων μελέτης που ασχολούνται με τη δοκιμή παιχνιδιών, τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.

IO3 - Εικονικό παιχνίδι DInSAd

  1. Ένα εικονικό παιχνίδι μάθησης για να βοηθήσει τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε ενδιάμεσο επίπεδο, όπως περιγράφεται από το DigComp 2.1.
  2. Ένα εικονικό παιχνίδι που εφαρμόζει οδηγίες για εκπαιδευτές / μέντορες και οδηγίες για τους χρήστες. Μια εσωτερική δοκιμή αναφέρει σαράντα (40) ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και τέσσερις εκπαιδευτές / μέντορες που ασχολούνται με τη δοκιμή εικονικού παιχνιδιού στις χώρες εταίρους. Τέσσερις εθνικές εκθέσεις δοκιμών, μία ευρωπαϊκή έκθεση δοκιμών και μία τελική έκθεση συντονισμού παιχνιδιών

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Επισυνάπτω επίσης το φυλλάδιο που συνοψίζει όλες τις πιο σημαντικές στιγμές του έργου.

Ευχαριστώ για την προσοχή!!!!